O nás

CSITA z. s. (Czech Society for Information Technologies in Agriculture) byl založen v roce 2002 za účelem podpory rozvoje a využívání informačních a komunikačních technologií v agrárním sektoru (v zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, životním prostředí, potravinářství a zpracovatelském průmyslu) a na venkově obecně (ve venkovských regionech). Cílem činnosti CSITA je především:

  • Organizace zasedání, konferencí, seminářů, školení a workshopů i vytváření prostoru pro publikaci výsledků činnosti členů.
  • Výzkumná, poradenská a konzultační činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v agrárním sektoru a na venkově.
  • Propagace a podpora Open Research.
  • Podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast aplikované informatiky.
  • Propagace a podpora Open Education.
  • Rozšiřování užitečných SW a HW aplikací. 

Mezinárodní spolupráce je realizována především aktivním členstvím v EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment), spoluprací a výměnnou znalostí s národními členy EFITA a jejími partnerskými organizacemi APFITA (The Asia-Pacific Federation for Information Technology in Agriculture), PanAfita (Pan-American Federation for Information Technology in Agriculture) a dalšími.

Next events


Sorghum in the 21st Century
Conference
5. - 9. 6. 2023

AP 2023
Conference
6. - 7. 9. 2023

MetroAgriFor 2023
Conference
6. - 8. 11. 2023

ICPA 2024
Conference
21. - 24. 7. 2024Agris on-line Papers in Economics and Informatics logo

ICORE - The International Council for Open Research and Education logo