O nás

CSITA z. s. (Czech Society for Information Technologies in Agriculture) byl založen v roce 2002 za účelem podpory rozvoje a využívání informačních a komunikačních technologií v agrárním sektoru (v zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, životním prostředí, potravinářství a zpracovatelském průmyslu) a na venkově obecně (ve venkovských regionech). Cílem činnosti CSITA je především:

  • Organizace zasedání, konferencí, seminářů, školení a workshopů i vytváření prostoru pro publikaci výsledků činnosti členů.
  • Výzkumná, poradenská a konzultační činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v agrárním sektoru a na venkově.
  • Propagace a podpora Open Research.
  • Podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast aplikované informatiky.
  • Propagace a podpora Open Education.
  • Rozšiřování užitečných SW a HW aplikací. 

Mezinárodní spolupráce je realizována především aktivním členstvím v EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment), spoluprací a výměnnou znalostí s národními členy EFITA a jejími partnerskými organizacemi AFITA (Asian Federation for Information Technology in Agriculture), PanAfita (Pan-American Federation for Information Technology in Agriculture), INFITA (International Network for Information Technology in Agriculture) a dalšími.

Next eventsICPA 2018
Conference
Montreal Quebec Canada
24. - 27. 6. 2018

Agrarian Perspectives XXVII.
Conference
Czech republic
September 2018

AFITA/WCCA 2018
Conference
Bombay India
24.- 26. 10. 2018


E ActInSpace hackathon in Prague


Enhance Attractiveness of Agriculture by Information Technologies and Innovative Learning


Agris on-line Papers in Economics and Informatics logo


User-Technology Index of Precision Agriculture