Reference

Projekty na kterých se účastní, nebo se účastnili členové CSITA:

Věda a výzkum

 • AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics – mezinárodní recenzovaný vědecký časopis,  indexovaný databází Scopus od roku 2011 s SJR (SCImago Journal Rankings) SJR (2012): 0.139, SJR (2013): 0.254, SJR (2014): 0.299, SJR (2015): 0.248, SJR (2016): 0.344, SJR (2017): 0.357, SJR (2018): 0.300, SJR (2019): 0,31. Časopis je indexovaný nebo uveden v seznamu: Directory of open access journal (DOAJ), EBSCO, ProQuest, CAB Abstract, AgEcon Search, EconPapers, Google Scholar, SCIRUS, A-Z Database List, Uniform Information Gateway.
 • UTIPA Uživatelsko-Technologický Index Precizního Zemědělství je komplexní systém pro sdílení názorů a zkušeností oborově zaměřenou komunitou lidí se vztahem k preciznímu zemědělství – zemědělců, dodavatelů technologií a výzkumných pracovníků.Hlavním přínosem je možnost porovnávání technologií na základě vypočteného indexu.

Agrární sektor

Rozvoj venkova

Vzdělávání

 • AgriTeach 4.0 – Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt spojuje metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
  AgriTeach 4.0 – newsletter 1
  AgriTeach 4.0 – newsletter 2
  AgriTeach 4.0 – newsletter 3
 • AgriEdu – cílem projektu „AgriEdu – Enhance Attractiveness of Agriculture by Information Technologies and Innovative Learning“ podpořeného mezinárodním visegrádským fondem je vytvořit síť farmářských organizací, malých a rodinných farem, univerzit a vzdělávacích institucí, neziskových organizací a dalších institucí, které se aktivně snaží zvyšovat atraktivnost agrárního sektoru, především u mladých lidí a to nejen ze zemí visegrádské čtyřky.
 • Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené (2006 – 2008, 2015)
 • Virtuální univerzita třetího věku
 • Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol – inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií (2012 – 2014)
 • Rozvoj podnikatelských znalostí – informační a finanční gramotnost (2012)
 • Podpora moderních forem výuky na SŠ – využívání ICT ve výuce (2012)
 • Transnational Mobility of Older People Working in Teamwork Projects in Crafts (2007 – 2009)

Další

Next events


Sorghum in the 21st Century
Conference
5. - 9. 6. 2023

AP 2023
Conference
6. - 7. 9. 2023

MetroAgriFor 2023
Conference
6. - 8. 11. 2023

ICPA 2024
Conference
21. - 24. 7. 2024Agris on-line Papers in Economics and Informatics logo

ICORE - The International Council for Open Research and Education logo