Reference

Projekty na kterých se účastní, nebo se účastnili členové CSITA:

Věda a výzkum

  • AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics – mezinárodní recenzovaný vědecký časopis,  indexovaný databází Scopus od roku 2011 s SJR (SCImago Journal Rankings) (2012): 0.139, SJR (2013): 0.254, SJR (2014): 0.299, SJR (2015): 0.248, SRJ (2016): 0.344. Časopis je indexovaný nebo uveden v seznamu: Directory of open access journal (DOAJ), EBSCO, ProQuest, CAB Abstract, AgEcon Search, EconPapers, Google Scholar, SCIRUS, A-Z Database List, Uniform Information Gateway.
  • UTIPA Uživatelsko-Technologický Index Precizního Zemědělství je komplexní systém pro sdílení názorů a zkušeností oborově zaměřenou komunitou lidí se vztahem k preciznímu zemědělství – zemědělců, dodavatelů technologií a výzkumných pracovníků.Hlavním přínosem je možnost porovnávání technologií na základě vypočteného indexu.

Agrární sektor

Rozvoj venkova

Vzdělávání

Další

Next eventsAgrarian Perspectives XXVII.
Conference
Czech republic
19. - 20. 9. 2018

ISAF & Geomatics in Projects & Plan4All.
Conference
Czech republic
3. - 4. 10. 2018

AFITA/WCCA 2018
Conference
Bombay India
24.- 26. 10. 2018

ECPA 2019
Conference
Montpellier France
8.- 11. 7. 2019

ECPLF 2019
Conference
Cork Ireland
26.- 29. 8. 2019

ACPA 2019
Conference
India
14.- 17. 10. 2019

EFITA 2019
Conference
GreeceAgris on-line Papers in Economics and Informatics logo


User-Technology Index of Precision Agriculture