O nás

CSITA z. s. (Czech Society for Information Technologies in Agriculture) byl založen v roce 2002 za účelem podpory rozvoje a využívání informačních a komunikačních technologií v agrárním sektoru (v zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, životním prostředí, potravinářství a zpracovatelském průmyslu) a na venkově obecně (ve venkovských regionech). Cílem činnosti CSITA je především:

  • Organizace zasedání, konferencí, seminářů, školení a workshopů i vytváření prostoru pro publikaci výsledků činnosti členů.
  • Výzkumná, poradenská a konzultační činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v agrárním sektoru a na venkově.
  • Propagace a podpora Open Research.
  • Podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast aplikované informatiky.
  • Propagace a podpora Open Education.
  • Rozšiřování užitečných SW a HW aplikací. 

Mezinárodní spolupráce je realizována především aktivním členstvím v EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment), spoluprací a výměnnou znalostí s národními členy EFITA a jejími partnerskými organizacemi APFITA (The Asia-Pacific Federation for Information Technology in Agriculture), PanAfita (Pan-American Federation for Information Technology in Agriculture) a dalšími.

Next events


ICPA 2022
Conference
26. - 19. 6. 2022

InfoAg 2022
Conference
26. - 27. 7. 2022

ECPLF & PDC 2022
Conference
29.8 - 2. 9. 2022

AP 2022
Conference
14. - 15. 9. 2022

HAICTA 2022
Conference
22. - 25. 9. 2022Agris on-line Papers in Economics and Informatics logo

ICORE - The International Council for Open Research and Education logo